> Dataskyddsbestämmelser

Dataskyddspolicy


Allmänna dataskyddsbestämmelser för att använda PARSHIP.se - version 2014-09-30


1. Säkerhet och anonymitet


PARSHIP handskas ytterst ansvarsfullt med säkerhetstemat. PARSHIP gör sittyttersta för att skydda de uppgifter som kunderna anförtror oss mot obehörig åtkomst. Med hjälp av ett differentierat system av åtkomsträttigheter och tekniska skyddsåtgärder som t.ex. SSL-kodning och brandväggar garanteras högsta möjliga datasäkerhet. De uppgifter som förmedlas till andra medlemmar inom ramen för en PARSHIP-profil visas alltid bara med en anonymiserad signatur. När du tar kontakt med andra sker detta via ett internt postfack, så att ditt namn och din e-postadress förblir hemliga. Din identitet förblir därmed skyddad och du bestämmer själv om och när du vill lämna ut dessa uppgifter till andra medlemmar.2. SAMTYCKE OCH ÅNGERRÄTT


2.1 Samtycke

När avtalet ingås, samtycker kunden till insamling, behandling och användning av de personrelaterade uppgifterna av PARSHIP eller tredje part på uppdrag av PARSHIP, närmare bestämt baserat på nedanstående dataskyddsbestämmelser. Detta samtycke protokollförs av PARSHIP.


2.2 Ångerrätt

Kunden kan enligt gällande lag när som helst helt eller delvis återkalla sitt samtycke till användningen av sina uppgifter – såsom beskrivs detaljerat nedan. Kunden har även rätt att överklaga användningen av sina anonymiserade resp. psedonymiserade uppgifter.


För återkallandet räcker det att skicka ett e-postmeddelande innehållande följande uppgifter:


(1.) e-postadress eller användarnamn eller signatur som lagrats på PARSHIP.

(2.) Lösenord till tjänsten


E-postmeddelandet ska skickas till support@parship.se. Kunden kan även skicka sitt återkallande per fax på +49 (0)40 - 460026 - 151 eller brev till PE Digital GmbH, - Kundenservice Sverige -, Speersort 10, DE.20095 Hamburg, Tyskland.


2.3 Kopplingsförbud

Enligt gällande lag tillhandahåller PARSHIP inte sina tjänster med villkoret att kunden beviljar användning av sina uppgifter för andra ändamål än de som krävs för att avtalet ska kunna ingås och uppfyllas.


3. Dataskyddsbestämmelser3.1 Insamling, behandling och användning av personrelaterade uppgifter


För att kunna tillhandahålla de tjänster som beskrivs närmare i de Allmänna affärsvillkoren måste PARSHIP samla in, behandla och använda personrelaterade uppgifter, som kunden lämnar bl. a. vid registrering och besvarande av personlighetstestet.Personrelaterade uppgifter är uppgifter som upplyser om personliga eller materiella förhållanden för en bestämd eller bestämbar fysisk person.Vid den till att börja med kostnadsfria registreringen uppmanas kunden att lämna vissa obligatoriska uppgifter, som är nödvändiga för att registreringen ska kunna avslutas. Dessa obligatoriska uppgifter är:• Kön

• E-postadress

• LösenordUnder registreringen kan PARSHIP dessutom fråga om ytterligare uppgifter, som t.ex.• postnummer

• födelsedatumvilka annars ingår i personlighetstestet (se nedan).Åtkomsten till PARSHIP sker via den e-postadress som kunden har angivit samt via det lösenord som kunden har valt (så kallade åtkomstuppgifter).I personlighetstestet som följer på registreringen frågar PARSHIP om följande uppgifter• postnummer

• födelsedatum

• civilstånd

• utbildning

• yrke

• inkomstKunden besvarar också en rad personliga frågor (t.ex. uppgifter om preferenser och ytterligare kännetecken som är relevanta för partnerförmedlingen), vilka utgör grunden för framtagningen av PARSHIP-profilen.PARSHIP markerar i detta sammanhang de frågor, vars svar inte visas för andra medlemmar. Alla andra uppgifter i PARSHIP-profilen kan ses av andra inloggade kunder på webbplatsen. Även sådana uppgifter som kunden medger visning av gentemot andra kunder, inklusive ålder, postnummer, hobbys mm.. är synliga.Om kunden bestämmer sig för att anlita en avgiftsbelagd tjänst av PARSHIP, så måste följande uppgifter anges vid beställningen:• efternamn och förnamn

• bostadsadress

• kontoförbindelse resp. kreditkortsuppgifterVid varje åtkomst till PARSHIP:s tjänster överför respektive webbläsare användningsuppgifter och lagrar dem i protokollfiler, så kallade serverloggfiler. Dessa uppgifter är:• den besökande datorns IP-adress (Internet-protokoll-adress)

• användaruppgifter på PARSHIP-plattformen

• den besökta sidans namn

• datum och klockslag för besöket

• referrer-URL (ursprunglig URL) för den tidigare besökta sidan

• överförd datamängd

• statusmeddelande om huruvida besöket var framgångsrikt

• sessionens id-nummerVarje gång kunden loggar in på nätverket lagras följande användningsuppgifter i de så kallade inloggningsposterna:• datum och klockslag för inloggningen

• användaruppgifter på PARSHIP-plattformen

• IP-adress (Internet-protokoll-adress)

• nummer på sessionens cookies

• sessionens id-nummer
3.2 I förväg fastställd användning


PARSHIPS huvudsyfte med insamlingen av personrelaterade uppgifter är att möjliggöra en säker, friktionsfri, effektiv och personlig användning av PARSHIP för kunden. Bl. a. används kundernas personrelaterade uppgifter för följande ändamål:• tillhandahålla de tjänster och den kundservice som kunden önskar;

• anpassa, mäta och förbättra PARSHIP:s tjänster, innehåll och reklamannonser; framförallt kvaliten på PARSHIPs tjänster och säkerhetsåtgärder, såsom kundundersökning (e-post och telefon) samt övervakning av kundkommunikationen mellan kunderna och anställda i vår kundtjänst.

• informera om PARSHIP:s tjänster, målinriktad marknadsföring och reklamerbjudanden från PARSHIP:s samarbetspartners (se punkt 3.4);

• skicka marknadsföringskommunikation;

• förhindra, upptäcka och undersöka eventuellt förbjudna eller illegala aktiviteter och genomdriva PARSHIP:s Allmänna affärsvillkor

• bilägga tvister och åtgärda problem;


3.3 Vidareförmedling av personrelaterade uppgifter till tredje man


På PARSHIP sker ingen försäljning, inget byte och ingen annan icke auktoriserad användning av personliga data och upplysningar. PARSHIP lämnar inte heller vidare personrelaterade kunduppgifter till tredje part, såvida inte kunden har gett sitt tillstånd till detta eller om PARSHIP enligt lag är skyldig att lämna ut uppgifterna.Som tredje part räknas inte externa tjänsteföretag, som tillhandahåller tjänster på uppdrag av PARSHIP. Hit hör exempelvis betalningsleverantörer, inkassoföretag eller firmor för utskick av e-post resp. nyhetsbrev.


3.4 Användning av personrelaterade uppgifter för reklamändamål


PARSHIP kommer att skicka produktinformation om PARSHIP till kunden inom ramen för det avgiftsfria samt avgiftsbelagda avtalsförhållandet. Nyhetsbrev samt information om partnerföretagsprodukter och tjänster skickas till kunden endast om kunden uttryckligen önskar detta. Om kunden inte längre önskar erhålla sådan information, kan han när som helst återkalla sitt samtycke. I slutet av varje e-brev/nyhetsbrev står en tydlig upplysning om möjligheten till återkallande samt en länk för detta ändamål. Dessutom kan kunden när som helst ändra inställningen för e-postutskick under "Min profil"/"Information & inställningar"/”Inställningar för meddelanden”.PARSHIP visar på sin webbplats dessutom reklam som är anpassad efter kundernas behov. För denna målgruppsanpassade reklam använder PARSHIP delar av kunduppgifterna för att avgöra om en viss reklam ska visas eller inte. Urvalet av målgrupper för reklamannonser sker anonymt. Om annonsörer väljer ut målgrupperna för sina reklamannonser efter demografiska faktorer, lägger PARSHIP automatiskt in dessa reklamannonser för motsvarande målgrupp. PARSHIP:s reklamkunder erhåller uteslutande anonymiserade datarapporter.


3.5 Framtagning av pseudonyma användningsprofiler för webbanalyser


Inom ramen för tjänstens användande utför PARSHIP beteendeanalyser om sina kunder, resp. låter genomföra sådana. I detta syfte skapas anonymiserade och pseudonymiserade användarprofiler. Användarprofilernas enda syfte är att ständigt förbättra servicen från PARSHIP.För sina webbanalyser använder Parship även Google Analytics, som är en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google"). PARSHIP använder Google Analytics med tillägget „_anonymizeIp()“. IP-adresser kan då endast bearbetas i förkortad form för att utesluta en direkt härledning till person. Dataöverföring och sparande av data som sker i det här sammanhanget kan när som helst sägas upp med verkan för framtiden:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=enGoogle uppmanar sina användare, så som PARSHIP, att använda nedanstående anvisning i sina dataskyddsförklaringar. PARSHIP följer denna uppmaning genom att återge följande text:”Den här webbsidan använder sig av Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies", d.v.s. textfiler som sparas i din dator och som möjliggör analys om din webbsideanvändning. När du befinner dig på webbsidan skapas en cookie vars information i regel överförs till en server i USA där den sparas. Har du däremot aktiverat IP-anonymisering här på webbsidan kommer Google att förkorta din IP-adress redan inom EU eller i något av fördragsländerna inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast undantagsvis kommer din fullständiga IP-adress att överföras till en av Googles servrar i USA för att där förkortas. På uppdrag av ägarna till den här webbsidan kommer Google att använda informationen till att utvärdera din webbsideanvändning, sammanställa rapporter om aktiviteter på webbsidan samt erbjuda webbsideägaren olika tjänster rörande användningen av webbsidan och internet. När du använder Google Analytics överförs din IP-adress via din webbläsare, men din IP-adress kopplas inte samman med några andra data från Google. I inställningarna till din webbläsare kan du välja att cookies inte ska sparas. Vänligen observera att om du gör detta kan det dock innebära att du inte har möjlighet att använda webbsidans funktioner fullt ut. Du kan förhindra att cookie-information om hur du använder webbsidan skickas vidare till Google genom att ladda ner och installera det webbläsartillägg som du finner via följande länk: [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en]”


3.6 Användning av cookies


PARSHIP använder så kallade "cookies" för att kunna optimera och ge en individuell utformning av kundens online-erfarenhet och online-tid. En cookie är en textfil som antingen sparas temporärt fram till att webbläsaren stängs ("sessionscookie") eller under en längre period på datorns hårddisk (”beständig cookie”). Cookies innehåller t.ex. information om användarens besök på servern resp. information om vilka tjänster som har utnyttjats hittills.Cookies används inte för att starta program eller ladda upp virus på din dator. Huvudsyftet med cookies är att tillhandahålla ett erbjudande som är speciellt anpassat efter kundens behov och göra användningen av tjänsten så bekväm som möjligt.PARSHIP använder session- och tredjepartscookies samt permanenta cookies.


(1) Sessionscookies


PARSHIP använder huvudsakligen "sessionscookies", som endast lagras under en kortare tid på kundens hårddisk och som raderas automatiskt när webbläsaren stängs. Sessioncookies används för inloggningsautentisering och lastfördelning (utjämning av systembelastningen).


(2) Tredjepartscookies


Dessutom använder PARSHIP cookies när en kund går in på PARSHIP:s webbplats via en extern reklamyta. Dessa cookies används för avräkning med samarbetspartnern och innehåller inga personrelaterade kunduppgifter. De raderas automatiskt när kunden loggar in på en PARSHIP-webbplats eller efter fyra veckor.


(3) Permanenta cookies


PARSHIP använder så kallade ”permanenta cookies” för att spara de personliga användarinställningar som kunden anger vid användningen av PARSHIP-tjänsten, så att en personalisering och förbättring av PARSHIP-tjänsten kan utföras. De permanenta kakorna säkerställer att kunden återfinner sina personliga inställningar vid nästa besök på PARSHIP:s webbplats. De permanenta kakorna används också för att automatiskt kunna se vilken medlemsstatus kunden har; om han redan har sett viss information och viss reklam eller om han har deltagit i en enkät. Permanenta cookies används dessutom av de tjänsteföretag som Parship anlitar för analys av användarnas tillvägagångssätt, för att identifiera regelbundna användare. Dessa företag sparar uteslutande uppgifterna från cookien anonymt. En härledning till kundens IP-adress är inte möjlig.


(4) Partnersidor/reklamkunder


Om PARSHIP:s tjänster är integrerade på en partnerfirmas webbplats, så kan även dessa partnerföretag använda cookies på PARSHIP:s respektive integrerade webbplatser. PARSHIP har inget inflytande över detta och ansvarar inte för dessa partnerföretags tillvägagångssätt. PARSHIP rekommenderar att kunden kontrollerar dataskyddspolicyn för respektive partnerföretag.


(5) Hur man undviker cookies


Kunden kan när som helst avböja cookies. Detta sker i regel via ett alternativ i webbläsarens inställningar eller via separata program. Utförligare information hittar du i din webbläsares hjälpfunktion. Om kunden bestämmer sig för att deaktivera användningen av cookies, kan detta reducera omfattningen av servicen samt försämra användningen av PARSHIP:s tjänster.Till opt out-förfarandet.


3.7 Användning av Facebooks och Google “+1″ sociala pluginmoduler


På sin webbplats använder PARSHIP sociala pluginmoduler ("plugins") från det sociala nätverket facebook.com, som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Plugins kännetecknas av en Facebook-logo. När kunden går in på en av PARSHIP:s webbsidor, som innehåller en sådan plugin, skapar kundens webbläsare en direkt förbindelse med Facebooks servrar. Innehållet i pluginmodulen överförs direkt till kundens webbläsare av Facebook och integreras i webbplatsen av webbläsaren.Genom användning av plugins får Facebook information om att kunden har besökt motsvarande sida på PARSHIP:s webbplats. Om kunden är inloggad på Facebook, kan Facebook härleda kundens besök till hans/hennes Facebook-konto. Om kunden interagerar med pluginmodulerna, exempelvis klickar på gilla-knappen eller lämnar en kommentar, överförs informationen direkt från kundens webbläsare till Facebook och lagras där. Syftet och omfattningen samt den vidare behandlingen och användningen av uppgifterna genom Facebook samt kundens rättigheter och inställningsmöjligheter för skydd av sin privatsfär återfinns i Facebooks dataskyddsbestämmelser.Om kunden inte vill att Facebook samlar in data på ovanstående sätt, måste han logga ut från Facebook innan han besöker PARSHIP:s webbplats.PARSHIP använder “+1″-knappen i det sociala nätverket Google Plus, vilket drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, U.S.A. (“Google”). Knappen med tecknet “+1″ känns igen på sin vita eller färgade bakgrund.När kunden börjar använda “+1″-knappen skapar kundens egen browser en direktförbindelse med servern hos Google. Innehållet i “+1″ förmedlas direkt från Google till kundens browser och kommer inbäddad tillsammans med webbsidan. PARSHIP har inget inflytande på omfånget av de data som Google hämtar med hjälp av knappen.Syftet och omfattningen med datainsamlingen och den vidare bearbetningen och användandet av data av Google, liksom rättigheter och inställningsmöjligheter för skydd av kundens privata sfär kan fås fram under dataskyddsanvisningarna för ”+1” hos Google:http://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/Om kunden är Google Plus-medlem och önskar förhindra att hans data spåras, måste han logga ut från Google Plus innan han besöker PARSHIP-sidan.


3.8 Information om lagrade uppgifter


Kunden har rätt att när som helst begära information om vilka uppgifter som lagras på PARSHIP om hans/hennes person, om uppgifternas ursprung, om ändamålet med lagringen samt om mottagaren som uppgifterna har vidarebefordrats till. Denna information är avgiftsfri och lämnas skriftligt.En egenhändigt undertecknad skriftlig begäran om upplysningar ska skickas till PE Digital GmbH, – Kundenservice Sverige –, Speersort 10, DE-20095 Hamburg, Tyskland.


3.9 Radering och korrigering av uppgifter


Enligt gällande lag kan kunden när som helst begära att de uppgifter som är lagrade om honom på PARSHIP ska korrigeras eller raderas.För att göra detta behöver man bara skicka ett e-brev innehållande följande uppgifter:(1.) e-postadress eller användarnamn eller signatur som lagrats på PARSHIP.
(2.) Lösenord till tjänstenE-postmeddelandet ska skickas till support@parship.se. Kunden kan även skicka sin raderings- eller korrigeringsbegäran per fax på +49 (0)40 - 46 00 26 - 151 eller skriftligt till PE Digital GmbH, - Kundenservice Sverige -, Speersort 10, DE-20095 Hamburg, Tyskland.


3.10 Kontroll av personrelaterade uppgifter


Som skydd mot personer som missbrukar PARSHIP-tjänsten analyserar PARSHIP med hjälp av olika automatiserade övervakningsverktyg stickprovsmässigt aktiviteter på plattformen och kontrollerar om kunduppgifter är plausibla, utan att vara skyldiga till detta enligt lag Vissa teckenföljder eller inloggningsuppgifter från olika medlemmar, som exempelvis verkar komma från en och samma dator, kan medföra att misstänkta aktiviteter spärras.Dessutom utför PARSHIP – även detta utan att vara skyldiga till det enligt lag – automatisk filtrering av meddelandena via ordlistor kontrolleras att de av kunderna skrivna texterna är förenliga med gällande lagstiftning och med de Allmänna affärsvillkoren. Exempelvis jämförs pornografiska ord eller entydigt förolämpande ord automatiskt med kundtexterna. Inom ramen för så kallad anti-scamming-skanning försöker vi skydda kunderna från scammare.Om misstanke om missbruk av PARSHIP:s tjänster uppstår vid de stickprovsmässiga / automatiserade kontrollerna, så nämns de rättsliga konsekvenserna för medlemskapet i punkt 7 i de Allmänna affärsvillkoren. Vad gäller meddelandena kan PARSHIP dessutom avböja att dela ut inkommande resp. utgående meddelanden, om den automatiska kontrollen visar att det finns en hög sannolikhet att det aktuella meddelandet är rättsvidrigt och/eller strider mot de Allmänna affärsvillkoren. Kunden informeras inte om avvisade resp. ej distribuerade meddelanden.


4. Dagens tekniska utvecklingsnivå


Kunden känner till att dataskydd vid dataöverföring på Internet mot bakgrund av dagens tekniska utvecklingsnivå ännu inte kan garanteras till fullo. I synnerhet utgör e-postmeddelanden ingen säker kommunikation, eftersom det tekniskt sett inte kan uteslutas att innehållet även läses av andra. Kunden ansvarar i detta avseende själv för säkerheten för de uppgifter han/hon överför till Internet.

Prova Parship gratis

Jag är
Jag söker

Allmänna villkor och integritetsmeddelande gäller. Med kostnadsfritt medlemskap erhåller du regelbundet erbjudanden via e-post om betalt medlemskap och ytterligare produkter från PE Digital GmbH (som när som helst kan sägas upp).

xs

PARSHIP–principen

Matchpoäng och PARSHIP-principen? 
mer

xs

PARSHIP-par

Har du hittat någon? Vi glädjer oss till din kärlekshistoria. 
mer

PARSHIP Mobile

PARSHIP Mobile

Missa inte något – även om du är på språng. 
mer

Error with static Resources (Error: 418)